Denna bok innehåller 570 fraser på 13 olika språk. Varje språk har en benämning med 3 bokstäver. Fraserna grupperas i 19 olika kategorier, var och en med sin egen karaktär och romerska nummer. Inom varje kategori finns 30 fraser med arabiska nummer, vilket underlättar att hitta samma fras på flera olika språk. Vi hoppas att denna bok blir användbar och rolig!

The Phrase Book

OPEN